TREION | 1800-20-30-80

למכירות ותמיכה הנדסית: 1-800-20-30-80 
לשירות החלפות שוטפות:   1-700-701-345
 

לחסכון בעלויות:
Captcha רענן

TREIONTM  - האיכות הגבוהה ביותר

אבטחת איכות קפדנית היא אחד המאפיינים העיקריים של פעילות TREIONTM
עקיבות מלאה וממוחשבת 
בכל שלבי הייצור, ההתקנה והחלפת העמודות
 
ניטור מדויק
ניקיון השרפים על ידי אנליזת TOC של כל אצוות שרף.
 
איכות שרף
שמוש בלעדי בשרפים מתקדמים מסוג ®AMBERJET של Dow Water & Process Solutions, היצרנית הגדולה בעולם של שרפי חילוף יונים.
 
איכות מים מטופלים
גבוהה במיוחד - מבחינת תכולת המלחים, ריכוז החומר האורגני והעכירות
 
תיעוד מלא
ודוחו"ת COA לכל אצווה
 
מד מוליכות אינטגרלי
מסופק ופועל עם כל עמודת ™TREION  - ומאפשר מעקב קל ונח אחר ביצועי העמודה ואיכות המים המטופלים.
 
ייצור בהתאם לתקן
ייצור עמודות ™TREION הוא בהתאם לתקן ISO9001:2008.
מי המוצר של ™TREION תואמים את דרישות התקן הישראלי 3/902 למים נטולי מלחים.
 
ידידותי לסביבה
אחד ממרכיבי האיכות הייחודיים של ™TREION המעניק לו ערך מוסף ייחודי הוא ההקפדה על טכנולוגיה ידידותית לסביבה וחסכון משמעותי ב- Carbon Footprint ובפליטת גזי חממה.

 

 

 
עמודות TREIONTM  ידידותיות לסביבה

השימוש בעמודות מים נטולי מלחים מתוצרת TREIONTM הוא ידידותי לסביבה, בהשוואה לעמודות אחרות ובהשוואה לטכנולוגיות שונות לטיפול במים:


השרפים מחליפי היונים בהם נעשה שימוש בעמודות TREIONTM הם חסכוניים במיוחד בכמויות הרגנרנטים (כימיקלים לרענון) ובכמות המים
הדרושים לרענונם.
 
 

ב- TREIONTM ממחזרים את רוב המים ורוב הכימיקלים הדרושים לתהליך הרענון וכך מפיקים כמות מינימאלית של
שפכים לפינוי.
 

העובדה שתפוקת עמודות TREIONTM גבוהה פי 3 מתפוקת עמודות אחרות המסופקות בשוק הישראלי, מצמצמת את השימוש ברכבי חלוקה ואיסוף לרענון באותו יחס. כתוצאה מכך TREIONTM, הוא מוצר המביא לחסכון משמעותי
ב- Carbon Footprint ובפליטת גזי חממה.
 

 carbon-footprint-green

בניגוד לטכנולוגיית RO אשר עובדת ביחס השבה נמוך יחסית ולכן מביאה לניצולת מים חלקית ולבזבוז מים משמעותי - עמודות TREIONTM עובדות בניצולת מלאה.


 

 


 TREION | המותגים שלנו

TREION | טריון | טרייטל הנדסה כימית | עמודות מים נטולי מלחים | מים נטולי מלחים | חילוף יונים | שרף מצע מעורב | מתקני חילוף יונים | שרף מחליף יונים
מחליפי יונים | רענון שרפים | שרף חילוף יונים | שרפי חילוף יונים | שרפים מחליפי יונים | דמינרליזציה | שרף קטיוני | שרף אניוני | טרייטל אונליין | מים למעבדה

C) Copyright 2019). כל הזכויות שמורות לטרייטל הנדסה כימית בע"מ